Σιγά φυσάει..., Τα μάτια μας...

Titel Σιγά φυσάει..., Τα μάτια μας...
Autor*in Dauthendey, Max
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 2
Ausgabe 2
Datum 1921
Seiten 24
Weiteres 2 Gedichte, Notiz zu Leben und Werk M. Dauthendeys Δύο ποιήματα Σημείωμα για την ζωή και το έργο του M. Dauthendeys
Quelle Veloudis 1983, S. 427
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung