Δυο ποιήματα του Χαίλντερλιν: Ελλάδα - Τι είναι η ζωή των ανθρώπων-ο Νέκαρ-Εσπερινή Φαντασία-Στον αιθέρα

Titel Δυο ποιήματα του Χαίλντερλιν: Ελλάδα - Τι είναι η ζωή των ανθρώπων-ο Νέκαρ-Εσπερινή Φαντασία-Στον αιθέρα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Καραντώνης, Ανδρέας
Übersetzer*in Λαζανάς, Βασίλειος Ι.
Publikation Νέα Εστία
Band 87
Ausgabe 1030
Datum 1970
Seiten 713-717
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung