Νεύρωση και πάλη των τάξεων υλιστική κριτική και απόπειρα μιας απελευθερωτικής αναθεμελίωσης της ψυχανάλυσης

Wissensbasis

Tzeni Mastoraki
Titel Νεύρωση και πάλη των τάξεων υλιστική κριτική και απόπειρα μιας απελευθερωτικής αναθεμελίωσης της ψυχανάλυσης
Autor*in Schneider, Michael
Übersetzer*in Μαστοράκη, Τζένη
Ort Αθήνα
Verlag Ράππας
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung