Έκθεσις περί του Ζωϊκού Μαγνητισμού

Titel Έκθεσις περί του Ζωϊκού Μαγνητισμού
Autor*in Ghert, P. G. van
Übersetzer*in Kieser, Dietrich G.
Übersetzer*in Πολυζωίδης, Αναστάσιος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe 14
Datum 1818
Weiteres Originaltitel Übersetzung aus dem Holländischen, erschienen unter dem Titel:Μετάφραση από τα ολλανδικά, εμφανίζεται με τον τίτλο: Sammlung merkwürdiger Erscheinungen des thierischen Magnetismus. In: Archiv für den Thierischen Magnetismus 3 (1818) 3.
Quelle Veloudis 1983, S. 52; Polioudakis 2008, S. 145-146
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung