Η Γενοβέφα ή Η αρετή θριαμβεύουσα,Υπό Χριστοφόρου Σμιθ, κατά νέαν μετάφρασιν εκ του πρωτοτύπου

Wissensbasis

Christoph von Schmid
Titel Η Γενοβέφα ή Η αρετή θριαμβεύουσα,Υπό Χριστοφόρου Σμιθ, κατά νέαν μετάφρασιν εκ του πρωτοτύπου
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Σμύρνη
Verlag Ἐκ τοῡ Τυπογραφείου τῆς «Προόδου»
Datum 1890
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung