Αφροδίτη

Titel Αφροδίτη
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Κομνηνός, Περικλής Ε.
Publikation Φιλολογικά Χρονικά
Ausgabe 13-14
Datum 1944
Seiten 14
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung