Η Λωρελάϋ

Titel Η Λωρελάϋ
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Βιζυηνός, Γεώργιος
Publikation Εστία
Band 37
Ausgabe 13
Datum 1894
Seiten 203
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die Loreley
Quelle Veloudis 1983, S. 292
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung