Ποιήματα: Inc. [α] Πώς πετάχθηκα απάνω στη νυχτιά,στη νυχτιά, [β] Ω αλλοί σου τη ζωή που αψηφάς μοναχός σου να μένης, [γ] Δίχως κάκια, ανοιγμένο ως το κρίνο ας σου είναι το στήθος, [δ] Έχεις του κόσμου κάκια γιατί δεμένος είσαι, [ε] Την αγάπη σου νάταν να κέρδαινα σήμερα κι αύριο, [στ] Τ'αγαπημένο χέρι μ' έγιανε, χαρά μου, [ζ] Ω ο τρελλός, τη σωστή τη στιγμή, στη στιγμή που δεν την αδράζει, [η] Εκεί πόρεε ποτάμι το αίμα της πλάνης, του χρόνου, [θ] Φωτεινή και θερμή πέφτει η νύχτα στη Ρώμη, [ι] Ο ήρως του μέλλοντος

Titel Ποιήματα: Inc. [α] Πώς πετάχθηκα απάνω στη νυχτιά,στη νυχτιά, [β] Ω αλλοί σου τη ζωή που αψηφάς μοναχός σου να μένης, [γ] Δίχως κάκια, ανοιγμένο ως το κρίνο ας σου είναι το στήθος, [δ] Έχεις του κόσμου κάκια γιατί δεμένος είσαι, [ε] Την αγάπη σου νάταν να κέρδαινα σήμερα κι αύριο, [στ] Τ'αγαπημένο χέρι μ' έγιανε, χαρά μου, [ζ] Ω ο τρελλός, τη σωστή τη στιγμή, στη στιγμή που δεν την αδράζει, [η] Εκεί πόρεε ποτάμι το αίμα της πλάνης, του χρόνου, [θ] Φωτεινή και θερμή πέφτει η νύχτα στη Ρώμη, [ι] Ο ήρως του μέλλοντος
Autor*in Platen, August von
Übersetzer*in Βασιλικός, Πέτρος, [= Κ. Χατζόπουλος]
Publikation Διόνυσος
Band Α
Datum 1901
Seiten 242-246
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung