Γκαίτε

Titel Γκαίτε
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Το περιοδικόν μας
Band Β
Datum 1900
Seiten 51-52
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung