Ο Χάινε για το Δον Κιχώτη

Titel Ο Χάινε για το Δον Κιχώτη
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ο Νουμάς
Band 16
Ausgabe 655
Datum 1919
Seiten 703-704
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung