Ιστορία της Ελλάδος από της λήξεως του αρχαίου βίου μέχρι σήμερον

Wissensbasis

Pavlos Karolidis
Titel Ιστορία της Ελλάδος από της λήξεως του αρχαίου βίου μέχρι σήμερον
Autor*in Hertzberg, Gustav Friedrich
Übersetzer*in Καρολίδης, Παύλος
Ort Αθήνα
Verlag Πελεκάνος
Datum 1906
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung