Έγερνε ο ήλιος..., Καμμιά φωνή..., Σ' έναν κήπο...

Wissensbasis

Arno Holz Leon Koukoulas
Titel Έγερνε ο ήλιος..., Καμμιά φωνή..., Σ' έναν κήπο...
Autor*in Holz, Arno
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 2
Ausgabe 11
Datum 1922
Seiten 171
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung