Επιτομή Της Παιδαγωγικής Των Μικρών Παιδιών Και Του Παιδικού Κήπου: Κατά Το Κείμενον Των Συγγραμμάτων Αυτού, Προς Χρήσιν Των Διδασκάλων Αμφοτέρων Των Φύλων, Των Νηπιαγωγών Και Των Μητέρων

Wissensbasis

Angelos Papazachariou
Titel Επιτομή Της Παιδαγωγικής Των Μικρών Παιδιών Και Του Παιδικού Κήπου: Κατά Το Κείμενον Των Συγγραμμάτων Αυτού, Προς Χρήσιν Των Διδασκάλων Αμφοτέρων Των Φύλων, Των Νηπιαγωγών Και Των Μητέρων
Autor*in Fröbel, Friedrich
Übersetzer*in Παπαζαχαρίου, Άγγελος
Mitarbeiter*in Pappenheim, Eugen
Ort Αθήνα
Verlag Εκδότης Ι. Δ. Κολλάρος. Βιβλιοπωλέιον της "Εστίας"
Datum 1921
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung