Το εργατικό ζήτημα Κατά τη 6ην γερμανικήν έκδοσιν

Titel Το εργατικό ζήτημα Κατά τη 6ην γερμανικήν έκδοσιν
Autor*in Herkner, Heinrich
Übersetzer*in Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1919/1920
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung