Θρηνώδιο της ειρήνης

Titel Θρηνώδιο της ειρήνης
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Μαρτάλης, Α. Ι.
Publikation Το περιοδικόν μας
Band 1
Datum 1959
Seiten 178
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung