Γερμανία Γερμανία... μεταξύ άλλων : Εκθέσεις και πολεμικές

Wissensbasis

Danai Panajotopoulou
Titel Γερμανία Γερμανία... μεταξύ άλλων : Εκθέσεις και πολεμικές
Autor*in Meinhof, Ulrike
Übersetzer*in Παναγιωτοπούλου, Δανάη
Ort Αθήνα
Verlag Yafka Books
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung