Κοινωνική μεταρρύθμιση ή επανάσταση;

Titel Κοινωνική μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
Autor*in Luxemburg, Rosa
Übersetzer*in Μαράκας, Δημήτρης
Übersetzer*in Διβαρής, Διονύσης
Ort Αθήνα
Verlag Σύγχρονη Εποχή
Datum 1991
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung