Ἐγχειρίδιον Φυσικῆς Ἱστορίας Κarl Κοppe. Μεταφρασθὲν ἐκ τοῡ Γερμανικοῡ πρωτοτύπου ὑπὸ Σ. Μηλιαράκη

Titel Ἐγχειρίδιον Φυσικῆς Ἱστορίας Κarl Κοppe. Μεταφρασθὲν ἐκ τοῡ Γερμανικοῡ πρωτοτύπου ὑπὸ Σ. Μηλιαράκη
Autor*in Koppe, Karl
Übersetzer*in Μηλιαράκης, Σ.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Τύποις Ελληνικής Ανεξαρτησίας
Datum 1874
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung