Έγελος ο φιλόσοφος του ιδεαλισμού

Titel Έγελος ο φιλόσοφος του ιδεαλισμού
Autor*in Βολφ [Wolf], Α.
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Ort Athen
Datum 14.11.1931
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung