Το ρομάντσο της πένταρας

Titel Το ρομάντσο της πένταρας
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Κορνήλιος, Μανώλης
Ort Αθήνα
Verlag Παρασκήνιο
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung