Η αγάπη και ο θάνατος του σημαιοφόρου Χριστοφόρου Ρίλκε

Titel Η αγάπη και ο θάνατος του σημαιοφόρου Χριστοφόρου Ρίλκε
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Mitarbeiter*in Καρθαίος, Κώστας
Ort Αθήνα
Verlag Ο πιγκουΐνος
Datum 1944
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung