Περιστατικό σε μια λουτρόπολη

Titel Περιστατικό σε μια λουτρόπολη
Autor*in Molo, Walter von
Übersetzer*in Στωικός, Πέτρος, [=Λέων Κουκούλας]
Publikation Μούσα
Band 1
Ausgabe 12
Datum 1921
Seiten 201-202
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung