Ιερεμίας ανδρός νενυμφευμένου

Wissensbasis

Aristomenis Stavridis
Titel Ιερεμίας ανδρός νενυμφευμένου
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Kreuzer (=Σταυρίδης), A.(=Αριστομένης)
Publikation Ιλισσός
Band 4
Ausgabe 8
Datum 1871
Seiten 187-189
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung