Το ημερολόγιο του Λώριντζ Μπρίγκε

Titel Το ημερολόγιο του Λώριντζ Μπρίγκε
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Θεοφίλου, Τ.
Publikation Καλλιτεχνικά Νέα
Ausgabe 35, 36
Datum 1944
Seiten 5, 9
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung