Αυθεντία και οικογένεια: θεωρητικά σχεδιάσματα

Titel Αυθεντία και οικογένεια: θεωρητικά σχεδιάσματα
Autor*in Horkheimer, Max
Autor*in Fromm, Erich
Autor*in Marcuse, Herbert
Herausgeber*in Κουζέλης, Γεράσιμος
Übersetzer*in Αναγνώστου, Λευτέρης
Ort Αθήνα
Verlag Νήσος
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung