Διαφάνειες σε φιλμ

Titel Διαφάνειες σε φιλμ
Autor*in Adorno, Theodor W.
Übersetzer*in Γουργουρής, Στάθης
Publikation Πλανόδιον
Ausgabe 23
Datum 1996
Seiten 296-303
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung