Η καρδιά του ανθρώπου. Η δύναμή του για το καλό και το κακό

Wissensbasis

Dimitris Theodorakatos
Titel Η καρδιά του ανθρώπου. Η δύναμή του για το καλό και το κακό
Autor*in Fromm, Erich
Übersetzer*in Θεοδωρακάτος, Δημήτρης
Ort Αθήνα
Verlag Μπουκουμάνης
Datum 1978
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: The Heart of Man μετάφραση από τα αγγλικά
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 198
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung