Η προέλευση του έργου τέχνης

Titel Η προέλευση του έργου τέχνης
Autor*in Heidegger, Martin
Übersetzer*in Τζαβάρας, Γιάννης
Ort Athen
Verlag Δωδώνη
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung