Η τραγουδίστρια

Wissensbasis

Leon Koukoulas
Titel Η τραγουδίστρια
Autor*in Hauff, Wilhelm
Übersetzer*in Στωικός, Πέτρος
Ort Αθήνα
Verlag Παρασκήνια
Datum 1927
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung