Το θέατρο σκιών της δεσποινίδας Οφηλίας

Wissensbasis

Maria Kekropoulou
Titel Το θέατρο σκιών της δεσποινίδας Οφηλίας
Autor*in Ende, Michael
Übersetzer*in Κεκροπούλου, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Λιβάνης-Μύθος
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung