Η διάσπαση της Δύσης

Wissensbasis

Jürgen Habermas
Titel Η διάσπαση της Δύσης
Autor*in Habermas, Jürgen
Übersetzer*in Δασκαρόλη, Αναστασία
Mitarbeiter*in Κοτζιάς, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτη
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung