Η κρίση της ψυχανάλυσης. Δοκίμια για τον Φρόυντ, τον Μαρξ και την κοινωνική ψυχολογία

Titel Η κρίση της ψυχανάλυσης. Δοκίμια για τον Φρόυντ, τον Μαρξ και την κοινωνική ψυχολογία
Autor*in Fromm, Erich
Übersetzer*in Θεοδωρακάτος, Δημήτρης
Ort Αθήνα
Verlag Μπουκουμάνης
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung