Ο Λένιν με τα δικά του λόγια

Titel Ο Λένιν με τα δικά του λόγια
Autor*in Fischer, Ernst
Autor*in Marek, Franz
Übersetzer*in Χατζιδάκι, Φούλα
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung