Κοινωνιολογία της Αναγέννησης

Titel Κοινωνιολογία της Αναγέννησης
Autor*in Martin, Alfred von
Übersetzer*in Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα
Ort Αθήνα
Verlag Λιβάνης
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung