Η Αγία Οικογένεια ή Κριτική της κριτικής Κριτικής

Titel Η Αγία Οικογένεια ή Κριτική της κριτικής Κριτικής
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Καμπουρίδης, Σταύρος
Ort Αθήνα
Verlag Φιλοσοφία
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung