Το μίσος της ζωής. Απ΄ του Μενόνα το θρήνο για τη Διοτίμα

Titel Το μίσος της ζωής. Απ΄ του Μενόνα το θρήνο για τη Διοτίμα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Καραϊσκάκη, Σίτσα
Publikation Ο Νουμάς
Band 21
Ausgabe 783
Datum 1924
Seiten 259-261
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung