Ανθολογία γερμανικής ποίησης 1749-1921

Titel Ανθολογία γερμανικής ποίησης 1749-1921
Herausgeber*in Νικολάκης, Κωστής
Übersetzer*in Αστέρης, Λάμπρος
Übersetzer*in Βαρβαγιάννης, Άγγελος
Übersetzer*in Βιζυηνός, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Εκάτη
Datum 2001
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung