Ο αντίχριστος. Μια απόπειρα κριτικής του χριστιανισμού

Titel Ο αντίχριστος. Μια απόπειρα κριτικής του χριστιανισμού
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Σαρίκας, Ζήσης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εκδοτική Θεσσαλονίκης
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung