Φάουστ του Γκαίτε. Μετάφρασις Υπό Αριστ. Προβελεγίου. Μετά φωτογραφιών και ξυλογραφιών κατά τον Α. Κρέλιγγ

Titel Φάουστ του Γκαίτε. Μετάφρασις Υπό Αριστ. Προβελεγίου. Μετά φωτογραφιών και ξυλογραφιών κατά τον Α. Κρέλιγγ
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Προβελέγ(γ)ιος, Αριστομένης
Ort Αθήνα
Verlag Παρά τῷ Ἐκδότῃ Καρόλῳ Μπέκ
Datum 1887
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung