Ιστορία της επαναστάσεως των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού κράτους εν έτει 1821 και της ιδρύσεως του Ελληνικού βασιλείου: Διπλωματικώς εξεταζομένη

Titel Ιστορία της επαναστάσεως των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού κράτους εν έτει 1821 και της ιδρύσεως του Ελληνικού βασιλείου: Διπλωματικώς εξεταζομένη
Autor*in Prokesch-Osten, Anton von
Übersetzer*in Αντωνιάδης, Γεώργιος Εμ.
Band 1-2
Ort Αθήνησι
Verlag Εκ του Τυπογραφείου της "Αθηνάς"
Datum 1868-1869
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung