Η προσευχή της Μαργαρίτας

Titel Η προσευχή της Μαργαρίτας
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Μαύτας, Γ. Θ.
Publikation Ο Νουμάς
Band 1
Ausgabe 51
Datum 1903
Seiten 1
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung