Ανακάλυψις της Αμερικής Βιβλίον προς διασκέδασιν παιδίων και νεανίσκων Υπό Ι. Ε. Κάμπη Μεταφράσθη κατά την 15 έκδοσιν υπό Α. P. Ραγκαβή

Titel Ανακάλυψις της Αμερικής Βιβλίον προς διασκέδασιν παιδίων και νεανίσκων Υπό Ι. Ε. Κάμπη Μεταφράσθη κατά την 15 έκδοσιν υπό Α. P. Ραγκαβή
Autor*in Campe, Joachim Heinrich
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Ort Athen
Verlag Eκ του Βασιλικού Τυπογραφείου κ. Λιθογραφείου
Datum 1841
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung