Ιστορική πραγματεία περί των εκ Γενούης Ιουστινιανών υπό Καρόλου Χοπφίου

Wissensbasis

Karl Hopf
Titel Ιστορική πραγματεία περί των εκ Γενούης Ιουστινιανών υπό Καρόλου Χοπφίου
Autor*in Hopf, Karl
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Χρυσαλλίς
Band 2/3
Ausgabe 43/44/45/46/47/48 (1864) /49 (1865)
Datum 1864/1865
Seiten 577-583, 609-614, 641-649, 673-678, 705-710, 737-741, 3-5
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung