Τι οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες: Η θεμελίωση του πολιτισμού της Ευρώπης στην ελληνική αρχαιότητα

Titel Τι οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες: Η θεμελίωση του πολιτισμού της Ευρώπης στην ελληνική αρχαιότητα
Autor*in Szlezak, Alexander
Herausgeber*in Μπενάκης, Λίνος
Herausgeber*in Γαρίτσης, Κωνσταντίνος
Übersetzer*in Μπενάκης, Λίνος
Übersetzer*in Μαραβέλιας, Χ.Ε.
Übersetzer*in Κεσίσογλου, Αλέξανδρος
Übersetzer*in Γιακουμής, Σταμάτης
Übersetzer*in Δασκαρόλη, Αναστασία
Übersetzer*in Ηλιόπουλος, Γιώργος
Übersetzer*in Γαρίτσης, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Ακαδημία Αθηνών
Datum 2012
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Was Europa den Griechen verdankt. Von den Grundlagen unserer Kultur in der griechischen Antike
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung