Συνομιλίαι Γκαίτε Έκκερμανν

Titel Συνομιλίαι Γκαίτε Έκκερμανν
Autor*in Eckermann, Johann Peter
Übersetzer*in Κούρτελης, Αιμίλιος
Publikation Ακρίτας
Band 1
Datum 1904
Seiten 202-207, 234-239
Weiteres Απόσπασμα από: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens (1836)
Quelle Veloudis 1983, S. 284
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung