Άσμα γιά το σκιάχτρο της Λουσιτανίας

Titel Άσμα γιά το σκιάχτρο της Λουσιτανίας
Autor*in Weiss, Peter
Übersetzer*in Φραγκόπουλος, Θεόφιλος
Ort Αθήνα
Verlag Ερμείας
Datum 1971
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Lusitanischer Popanz
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 280
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung