Τα πρώτα έτη της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Απομνημονεύματα (Αφιέρωμα εις την Ελλάδα)

Titel Τα πρώτα έτη της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Απομνημονεύματα (Αφιέρωμα εις την Ελλάδα)
Autor*in Neeser, Christoph
Übersetzer*in Νέεζερ, Στέφανος
Mitarbeiter*in Καμπούρογλου, Δ. Γρ.
Ort Αθήνα
Verlag Μαυρίδης
Datum 1963
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung