Φυλακισμένη στη χώρα του πατέρα μου...μεταφέρθηκα από την Γερμανία στο Πακιστάν. Αληθινή ιστορία

Titel Φυλακισμένη στη χώρα του πατέρα μου...μεταφέρθηκα από την Γερμανία στο Πακιστάν. Αληθινή ιστορία
Autor*in Nazar, Nasima
Übersetzer*in Μουζακίτη-Λεμπέση, Ιωάννα
Ort Αθήνα
Verlag Κονιδάρης
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung