Υλισμός και μεταφυσική

Wissensbasis

Max Horkheimer
Titel Υλισμός και μεταφυσική
Autor*in Horkheimer, Max
Übersetzer*in Παυλίδου, Αθανασία
Mitarbeiter*in Πάνος, Αριστείδης Δ
Ort Αθήνα
Verlag Γρηγόρης
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung