Η Ελεονόρα του Bürger

Titel Η Ελεονόρα του Bürger
Autor*in Bürger, Gottfried August
Übersetzer*in Τερτσέτης, Γεώργιος
Buchtitel Απλή γλώσσα. Συλλογή ποιημάτων και διηγήσεων
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως
Datum 1847
Seiten 67-70
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung